Jeg er først og fremst bildekunstner med maleri som hoveddisiplin men arbeider også innen andre materiale og teknikker. Jeg har vært medlem av NBK ( Norske Bildekunstnere) BOA (Billedkunstnere i Oslo og Akershus) siden 1985 og deltatt på en rekke landsdels- og kollektive utstillinger, hvor de fleste av disse var juryerte. I tillegg har jeg hatt flere separatutstillinger i blant annet Akershus, Oslo, Mandal og Oppegård. Mine bilder har blitt kjøpt inn av ulike museer og institusjoner og jeg har mottatt flere stipender for sitt kunstneriske arbeid. i tillegg er enkelte bilder gjengitt i både lærebøker og publikasjoner.  Jeg har også gjennomført flere utsmykkingsoppgaver og vært kunstnerisk konsulent ved tre anledninger.